Tarve hiljaisuusmatkailua kohtaan kasvaa ihmisten arjen kiireen kasvaessa sekä meluisan työ- ja arkiympäristön vuoksi. Hiljaisuusmatkailua voisi kuvata matkailun muodoksi, joka tarjoaa matkailijalle mahdollisuuden rauhoittua ja hiljentyä sekä päästä irti arjen melusta ja kiireestä. Hiljaisuusmatkailua voi parhaiten toteuttaa luonnon keskellä, jossa luonnonäänet ovat hallitseva osa äänimaisemaa ja jossa häiritseviä, ihmisen toiminnasta aiheutuvia ääniä ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän. Äänten lisäksi myös visuaalinen maisema on tärkeä tekijä positiivisen hiljaisuuskokemuksen saavuttamiseksi.

Hiljaisuusmatkailutarjonnassa tulisi kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen estetiikkaan, joka sisältää laadukkaan ja yksilöllisen asiakaspalvelun, terveellisen ja maukkaan paikallisen ruoan, ympäristön kestävän käytön, siistin ja viihtyisän palveluympäristön, hyvin huolletut ja opastetut reitit sekä asiantuntevan henkilökunnan. Hiljaisuusmatkailu voi olla myös temppeleihin tai luostareihin kohdistuvaa matkailua. Hiljaisuusmatkailu soveltuu parhaiten toteutettavaksi pienten luontomatkailuyritysten toimesta pienille ryhmille, jolloin taataan myös se, etteivät matkailijat itse aiheuta liian suurta melua ryhmäkokojen kasvaessa.

Lisätietoa Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa -hankkeesta